REFERENCIE

Pozrite si našich spokojných zákazníkov

Radnica mesta Trnava

Administratívna budova

1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 80kW v piramej expanzií a 25 vnútorných jednotiek

GUTHAUS- Račianska, Bratislava

Polyfunkčný objekt

8 ks GHP 30HP pre vykurovanie a chladenie. Vykurovací systém tvorí sálavý stropný pod--omietkový systém.

Zámok Smolenice

Kongresové centrum v historickej budove

1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 80kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody.

Sídlo COLAS Trnava

Administratívna osoba

Plynové tepelné čerpadlo pre vykurovanie a chladenie stropným systémom.

Bizniscentrum Apollo, Trnava

Administratívna budova

Inštalácia dvoch plynových tepelných čerpadiel o výkone 2x67kW, 65 vnútorných jednotiek Inštalácia sa využíva na vykurovanie a chladenie obchodných a administratívnych priestorov bizniscentra.

Aréna Tatran Prešov

Tréningová športová hala

2 ks 80 kW plynové tepelné čerpadlo AISIN pre vykurovanie.

Materská škola Dubovica

Materská škola

1 ks 40kW tepelné čerpadlo pre vykurovanie materskej školy

Základná škola Litmanová

Budova 4-podlažnej základnej školy

Doplnenie plynového tepelného čerpadla pre vykurovanie a ohrev OPV

Rezidencia Na Kopánke

bytový dom v Trnave

Vykurované a chladené stropy v bytovom dome zásobuje jediný zdroj plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA, 90kW, OZE slúži aj pre predohrev OPV

Centrála WURTH Bratislava

Administratívna budova do školiacim strediskom a dočasným bývaním pre zamestnancov

2 ks plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA pre vykurovanie a chladenie. Vykurovací a chladiaci systém tvorí kombinácia podlahového a stropného systému. GHP zabezpečuje ohrev OPV z odpadného tepla z motora.

Centrálna kotolňa Opatová, Lučenec

centrálna sídlisková kotolňa centrálneho zásobovateľa tepla

2 ks plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA využité v kompletnej rekonštrukcií centrálnej kotolne pre 272 bytov. 2x 90 kW zabezpečuje predohrev OPV a vykurovaciu vodu pripravovanú ekvitermicky do výstupnej teploty 50°C podľa potreby výkonu.

Rezidencia Blumentál, Bratislava

Rezidenčná a administratívna budova

8ks GHP AISIN TOYOTA s celkovým výkonom 600 kW pre vykurovanie a chladnie objektu pomocou OZE v kombinácií s CZT. Chladené stropy a fancoily. Konvektorové vykurovanie a podlahové vykurovanie.

Bytové domy Rúbanisko III, Lučenec

6 vchodov 8 podlažného bytového domu

2 plynové kotolne doplnené o GHP 25HP s výkonom 80kW pre predohrev OPV a vykurovanie podľa ekvitermickej krivky.

BD Dunaj Bratislava

bytový dom, novostavba

80 kW v jednom plynovom tepelnom čerpadle zabezpečuje vykurovanie a chladenie budovy.

Kúpalisko Zelená Žaba, Trenčianske Teplice

relaxačný areál

4 ks 80 kW tepelných čerpadiel vykuruje vodu pre tri kusy bazénov a zároveň vykuruje budovu zázemia kúpaliska.

Zimný štadión Kežmarok

zimný štadión

60kW jednotka vykuruje zázemie zimného štadióna.

Kultúrny dom, obec Seňa

Budova kultúrneho domu

60kW zariadenie pre vykurovanie a chladenie KD

Obecný úrad, Pata

administratívna budova

25 kW zariadenie vykuruje a chladí obecný úrad

Cargo Group, Trnava

skladová hala a vstavok

50 kW v 1 ks GEHP v systéme VRV v priamej expanzií, 23 kw vnútorných jednotiek

CAMPUS MTF STU Trnava

Budova materiálového výskumu a hlavná budova materiálovo technologickej fakulty v Trnave

17 ks 80kW GEHP AISIN TOYOTA zabezpečujúca kompletné potreby chladenia v budovách

Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava

Budova poslednej rozlúčky

1 ks GEHP AISIN TOYOTA v systéme VRV. V priamej expanzií pripojených 13 ks vnútorných jednotiek pre vykurovanie a chladenie objektu.

Mestský úrad Senica

administratívna budova

1 ks GEHP 80 kW pre zabezpečenie chladiacej vody pre fancoily a vykurovanie doplnené o výstup výkonu do OST centrálneho zásobovania teplom.

Centrálna kotolňa, Dúbravka, Bratislava

kotolňa CZT pre cca 300 bytov

Doplnenie GEHP 60 kW pre zabezpečenie predohrevu OPV v centrálnej kotolni. Maximálne využitie energie aj pomocou odpadného tepla z motora.