ČO JE PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO AISIN TOYOTA?

Plynové tepelné čerpadlo je zariadenie pre moderný spôsob vykurovania a chladenia budov, ktoré ako primárny zdroj využíva zemný plyn a obnoviteľnú tepelnú energiu získava využitím vonkajšieho vzduchu.

Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre zákazníka jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po jeho nasadení.

Celková dosiahnuteľná sezónna účinnosť nad 200%...

Jednotky GEHP AISIN TOYOTA zabezpečujú najlepšie možné využitie plynu, jednej z environmentálne udržateľných primárnych energií. Týmto sa dá vyhnúť centralizovanej výrobe primárnej energie a stratám pri preprave energie. Jednotky  GEHP AISIN TOYOTA dokážu premieňať primárnu energiu na chladiacu a vykurovaciu energetickú kapacitu, ktorú má užívateľ k dispozícii v parametroch vykurovacej vody až 50°C a 7°C v chladiacej vode. Výfukové plyny a teplo z motora sa môžu tiež získavať, zariadenie poskytuje ďalšie bezplatné množstvo energie, ktoré sa môže použiť na ohrev teplej úžitkovej vody. Toto zostatkové teplo sa využíva na úplnú elimináciu odmrazovacích cyklov čo zabezpečí nepretržité dosahovanie nominálneho výkonu zariadenia až do -20°C.

Pri plnom využití potenciálu zariadenia je možné dosiahnuť celkovú účinnosť nad 200%.

Príklady realizácií plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA