PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO

AISIN TOYOTA


Jedno zariadenie pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody.


SYSTÉM VYUŽÍVAJÚCI OKOLITÝ VZDUCH

Vonkajšia jednotka využíva až 40% primárnej energie z okolitého vzduchu a transformuje vyrobenú energiu do vnútorných jednotiek, ktoré môžu odovzdávať teplo vo forme vzduchu alebo do vodného systému. Zariadenie využíva okolitý vzduch vo všetkých vonkajších podmienkach až do -20°C

 

PRIMÁRNU ENERGIU TVORÍ ZEMNÝ PLYN A OKOLITÝ VZDUCH

Zariadenie pracuje v režime vzduch/voda a spaľovací motor zabezpečuje nominálny výkon až do -20°C čím výrazne zvyšuje svoju účinnosť až do 200%. Štandardné pripojenie zariadenia na NTL plynovod zabezpečí jednoduchú výmenu prípadne prvú inštaláciu zariadenia bez navýšenia investičných nákladov

POUŽITIE ZARIADENIA PRE VŠETKY DRUHY SYSTÉMOV

Zariadenie je možné pripojiť do akéhokoľvek dvoj-trubkového alebo štvor-trubkového systému vykurovania a chladenia, prípadne využiť vnútorné klimatizačné jednotky v režime priamej expanzie. Najoptimálnejšie použitie je v systéme nízko-teplotného vykurovania a vysoko-teplotného chladenia s využitím odpadného tepla z motora.


SPOZNAJTE PODROBNE VÝHODY PLYNOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA AISIN TOYOTA


STIAHNITE SI PROJEKČNÉ PODKLADY Z DOWNLOAD ZÓNY